Zadania domowe na czas epidemii: plik PDF

 

 

 

 

O KLUBIE MKS KORKI

Jesteśmy młodym klubem, w 2012 roku, po konsultacjach w środowisku naszej Gminy Biskupiec Rodzice i Trenerzy podjęli decyzję o zawiązaniu stowarzyszenia MKS "KORKI" Biskupiec. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie warunków młodym piłkarzom do wszechstronnego rozwoju fizycznego w czasie systematycznych treningów oraz prezentacja swoich umiejętności piłkarskich podczas meczów .

Mimo nowoczesnej cywilizacji bliski jest nam ideał starożytnego ateńskiego wychowania - kalokagatia - gdzie harmonijnie łączy się „piękno i dobro” czyli wszechstronnie rozwija się stronę fizyczną i duchową. Pod okiem kadry klubu, doświadczonych wychowawców młodzieży o wysokich kwalifikacjach trenerskich, będzie realizowana idea działania klubu: wszechstronny rozwój dziecka poprzez sport. Uważamy, że idealną formą aktywności jest piłka nożna. Jako dyscyplina, która wymaga wszechstronnych umiejętności rozwija u dzieci:

· uspołecznienie w kontekście odpowiedzialności, systematyczności i przestrzegania norm i zasad obowiązujących w zespole,
· stymuluje ogólny rozwój fizyczny młodego organizmu, rozwój cech motorycznych i ukierunkowanych umiejętności techniki i taktyki gry,
· wzmacnia nawyk dbałości o szeroko pojęte zdrowie w tym również radzenie sobie ze stresem i emocjami
Priorytetowym zadaniem naszego stowarzyszenia jest nie tylko wynik sportowy, ale też wzajemny szacunek i stosowanie zawsze w życiu i na boisku czystej gry.

Lista sukcesów (PDF)

 

PLIKI DO POBRANIA:

Deklaracja członkowska.doc      KODEKS RODZICA.doc     REGULAMIN KLUBU.doc      Statut - MKS Korki.doc


MKS KORKI – Klub Fair Play

Cele

Celem Klubu jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Biskupiec, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska młodzieżowego.

Klub realizuje swoje cele poprzez programowanie, upowszechnianie i rozwijanie piłki nożnej, promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, organizowanie obozów szkoleniowych dla członków oraz innych osób na terenie działania Klubu.

Szczególny nacisk stawiamy na kształtowanie charakterów młodych członków Klubu. Pracowitość, systematyczność, aktywność, zaangażowanie oraz współpraca w grupie w przyszłości ma umożliwić utalentowanej młodzieży osiągnięcie mistrzostwa sportowego.

Klub przygotowuje młodzież do pełnienia roli aktywnego zawodnika oraz uczestnika imprez sportowych, który stosuje zasadę „czystej gry” na boisku i w życiu codziennym.

 

Kto tworzy MKS KORKI

Klub tworzy duża społeczność: dzieci, rodzice, trenerzy, osoby i instytucje wspierające.

Aktualnie w naszym Klubie trenuje wiele chłopców i dziewcząt z terenu miasta i okolicznych terenów wiejskich w wieku od 3 do 10 lat w dwóch grupach zaawansowania. Treningi odbywają się 3 razy w tygodniu na sportowych obiektach na terenie miasta: w sezonie jesienno- zimowym w hali miejskiej na terenie dawnej jednostki wojskowej i sali gimnastycznej SP3, w sezonie wiosenno- letnim na „Orliku” przy stadionie miejskim.

Sukcesywnie planujemy rozszerzać liczbę członków poprzez organizowanie naborów, dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej MKS KORKI i stronie Urzędu Gminy Biskupiec. Nabory odbędą się również w miejscowościach wiejskich aby umożliwić również młodzieży z tych terenów rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień.

Nasz Klub nie istniałby bez Rodziców naszych zawodników, którzy społecznie administrują i organizują pracę Klubu, pokrywają koszty organizacji treningów oraz wyposażenia w sprzęt. Poza tym są najwierniejszymi kibicami naszego Klubu: cieszą się z sukcesów na turniejach i treningach oraz ocierają łzy zawodników po porażkach i niepowodzeniach bo i takie wplatają się w życie małego sportowca.

Naszych sportowców wspierają na treningach i turniejach doświadczeni trenerzy, którzy sami przeszli przez kolejne etapy kariery sportowej od zawodnika do pedagoga i trenera.

Pan Wiesław Ziemak
Wychowanek BKS Tęcza Biskupiec a następnie zawodnik III i II ligowych klubów na terenie województwa warmińsko- mazurskiego. Wielokrotnie wybierany przez czytelników Gazety Olsztyńskiej.Reprezentant Kadry Narodowej Policji Polskiej. Pracę trenerską prowadził z takimi klubami jak: Tęcza Biskupiec- IV liga, Mrongovia Mrągowo- IV liga, Orlęta Reszel- III liga.

Pan Andrzej Korkuć
Licencjonowany trener (licencja UEFA A PRO). Karierę zawodnika rozpoczął w 1974 roku w klubie Start Działdowo a następnie swoje umiejętności wykorzystywał w wielu klubach na terenie Polski oraz Niemieckich i USA. Od 1992 współpracuje z Warmińsko- Mazurskim Związkiem Piłki Nożnej jako trener grup młodzieżowych. Sukcesem pracy trenerskiej było zdobycie przez młodzieżową reprezentację W-MZPN wicemistrzostwa Polski i brązowego medalu w roku 2002 i w roku 2004 oraz zajęcie V miejsca w Finale Mistrzostw Polski z rocznikiem chłopców 1994.

Pan Robert Balcewicz
Nauczyciel wf w sp 3 Biskupiec, absolwent AWF wieloletni wychowaca i trener.

ZARZĄD:

PREZES: KLAUDIUSZ REDZIK               
VICE PREZES: ANDRZEJ KORKUĆ

CZŁONEK ZARZĄDU: DANIEL OKUNIEWSKI


TRENERZY:
ANDRZEJ KORKUĆ
WIESŁAW ZIEMAK
ARTUR KACPRZYCKI
ROBERT BALCEWICZ